fredag 27. februar 2015

Ann Karin Liland: Alle mot en

Alle mot én av Ann Kristin Liland (Innbundet)Alle mot én er Ann Kristin Liland's historie om den alvorlige mobbingen sønnen hennes ble utsatt for på ungdomsskolen og som forplantet seg delvis på videregående skole. Mobbingen var så alvorlig at det kunne gått liv, og familien til Robert følte at de ikke nådde fram når de tok kontakt med skolen og ba om at noe måtte gjøres. Den ressurssterke gutten Robert var flink og populær inntil en uoverensstemmelse mellom han og en annen gutt angående data og passord ble blåst opp til noe stort, og mobberen fikk de andre med seg mot Robert. Anklagene og påstandene vokste, og mobbingen var snart blitt uoverkommelig. Etter at Robert hadde sluttet i ungdomsskolen, var ikke vanskene over, da han hadde utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD), noe som gjorde at han ikke klarte å komme seg i gjennom skolegang eller holde på en jobb. Foreldrenes fortvilelse var stor da de oppdaget at senskadene ikke forsvant med tiden. Dette var en av grunnene til at de anla sak mot kommunen for å få oppreisning, ikke minst fordi de mente at dette kanskje ville få Robert til å se lysere på framtida.
Foreldrene hadde ikke nådd fram ved henvendelser til skolen eller kommunen tidligere. Etter lang tid med mange nedturer og psykisk belastning for hele familien, vant de til slutt saken,og Søgne kommune blir dømt til å betale Robert erstatning for brudd på opplæringsloven om elevenes arbeidsmiljø. De har verken gjort de nødvendige undersøkelser for å avdekke mobbingen og dens omfang, ei heller satt i gang tiltak for å stoppe mobbingen. Dommen viste tydelig hvor ansvaret hører hjemme, nemlig hos skolens ledelse. 
Advokaten for Robert, Arvid Kjærvik, sier:
"Røyking dreper, står det på sigarettpakker. Mobbing dreper, burde det stått på skoleveggen... Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Robert ikke klarte å ta livet av seg. Han er dessverre ikke den eneste."
 Boka er bygd opp slik at en i del 1 får Roberts historie og så noe om rettssaken. Del 2 handler om hva mobbing er, hvordan en skal forholde seg i slike saker, hvor en kan få hjelp, hva sier loven, forebygging og behandling med mer. Dette er en viktig bok å lese, for alle som har barn, alle som arbeider med barn, og også alle oss andre. Mobbing foregår hver dag i skolen, der det anslås at mellom 40-60 000 barn blir mobbet regelmessig.Jeg har sjøl arbeidet i skolen, de fleste år som skoleleder, og vi har brukt mye tid på å sette oss inn i mobbeproblematikken. Det var derfor med stor forundring å lese den negative responsen som foreldrene til Robert fikk fra skolens rektor i Søgne. Går det an å ikke ta dette innover seg, og ikke prøve en gang å løse problemene?

Boka er en håndsrekning til alle foreldre som har barn som blir mobbet, men også en bok som skolene bør ha tilgjengelig.

Cappelen Damm
2015
238 sider
Bokmål
 

1 kommentar:

  1. Jeg klarer ikke lese disse historiene. Det får meg til å føle meg feig, mens jeg innerst inne vet at det ikke er derfor. Det er fint å kunne lese andres omtaler når en ikke klarer selv!

    SvarSlett