mandag 6. mars 2017

Amal Aden: Se oss (Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne)" Jeg er lei av å være tålmodig med en situasjon der barn ikke får nok mat hjemme, der kvinner blir slått av ektemannen sin hver dag, der barnetrygd bli brukt til å kjøpe khat, der viljen til å oppnå stadig mer kontantstøtte og barnetrygd er sterkere enn evnen til å gi omsorg og nærhet til egne barn."

Dette sier Amal Aden i forordet i boka si. Boka er delt i to. I første del av boka legges fortellingen i munnen på en fiktiv jeg-forteller. Dette er ikke selvopplevd, men det er sant, sier Aden. Uansett fiksjon eller virkelighet, er dette en svært sterk historie om stygge overgrep, vold, kjønnslemlestelse og barnemishamdling. Og dette er hjertesjærende og nådeløst.

Den andre delen av boka er tydelig og klar. Her er det hennes tanker og meninger som kommer fram. Her understreker hun det subjektive aspektet. Her ligger klar kritikk mot det somaliske miljøet i Oslo, og norske politikere. Både barnevern og skole bør forbedres. Hun legger ikke skjul på hvor vanskelig det er å integrere somaliere. En av grunnene er at for somaliere er det å bli "norsk" ikke akseptabelt. Mange somaliere ser på integrering som det å bli kristen. Da mister du religion og kultur. Du blir en sviker. De har, med sin kulturbakgrunn, ikke muligheter til å skjønne det norske samfunnet, uten hjelp. Amal Aden beskriver innvandrermiljøet i Oslo som svært lukket, de vil ha avstand til alle andre. Det er ca 40% av alle somalsk innvandrere som bor i Oslo, og det er dette miljøet hun snakker om. Somaliske menn bruker kath om natta, sover om dagen. Kvinner og barn skal stå til disposisjon når det passer mannen.

Amal Aden mener at den nødvendige integreringen går for sakte, og at norske myndigheter stiller for få krav. Og hun mener at fortløpende informasjon om det norske samfunnet bør være et minstekrav.
,
Amal Aden har fått mye kritikk etter at hun skrev denne boka, og senere har stått offentlig fram med sine sterke meninger. Hun er blitt hetset og forfulgt, både av sine egne landsmenn, men også fra nordmenn via media. Siden denne boka kom ut har Amal Aden brukt mye tid på å holde foredrag om livet sitt og erfaringene om å komme til Norge og livet her. Truslene har vært så alvorlige at hun har vært nødt til å ha politibeskyttelse. I dag, åtte år senere, lever hun litt mer tilbaketrukket. Men forfølgelsene er fremdeles tilstede.

Kommentar i Utrop om Aden
Politiet har registrert kommentaren som ansvarlig redaktør i Utrop har i dag har publisert om Amal Aden, hvor han insinuerer at hun lyver om trusler hun har mottatt. Han antyder også at politiet er presset fra politikere til å sette i verk beskyttelsestiltak.
Politiet har i lang tid hatt kontakt med Aden, og har satt i verk flere sikkerhetstiltak rundt henne. Det er flere årsaker til disse tiltakene. Press fra politikere er ikke en av årsakene. Vi kan ikke gå i detaljer om hvilke vurderinger som ligger til grunn for sikkerhetstiltakene for utsatte personer, heller ikke i denne saken.

Aschehoug
2008
187 sider
Bokmål
Lånt på biblioteket

1 kommentar:

  1. Jeg hørte henne på barnevernkonferansen på Hell før helga. Knakende godt, sterk som bare det når hun fortalte om livet sitt som gatebarn i Somali, flyktning som tenåring og livet i Norge. Helt utrolig!

    SvarSlett