fredag 2. mars 2018

Elin Marie Fredriksen: Forglem meg ei (Historier om demens)


"Everybody with a brain is at risk for Alzheimer`s."
Ja, dette er sannheten om en av de verste sykdommene i verden. I Norge regner en med at 104  000 har sykdommen. Om tjue år vil vi ha dobbelt så mange. Demenstallene øker på grunn av at levealderen øker. I de landa som har har demensomsorg, koster sykdommen nesten like mye som kreft, slag og alle hjertesykdommene til sammen. Demens er ikke bare verdens verste sykdom, men også delvis en usynlig sykdom.

I innledninga til boka skriver forfatteren om hvor dårlig den kommunale demensomsorgen har vært. De gamle har fått en grå og billig omsorg. Lite kompetent omsorg har ført til at demenssyke har vært oversett, understimulerte, overmedisinerte og underernærte syke. Stigmatisering og neglisjering har vært vanlig. Først i 1997, da boka "Dementia Reconsidere - The person comes first", skrevet av Tom Kitwood, kom ut , ble demens tatt på alvor. Kitwood sa at den demente utvikles ikke i vakuum. Hjernen er et plastisk organ som som formes av våre opplevelser og mennesker vi møter. Derfor er miljøet rundt den syke viktig. Fredriksen tar så for seg personsentret omsorg som en svært viktig del av demensomsorgen i framtid. Hun sier at vi ikke kan lukke øynene lenger, og viser til at G8-møtet i London, verdens første og største toppmøte om demens, la grunnen for arbeidet framover innenfor demensomsorg. Hun har tro på at empati med demenssyke vil øke, noe som er hovednøkkelen til gåten demens.

Boka består av en veksling mellom intervju med mennesker som har en eller annen form for demens, sammen med de pårørende., og faglig input mellom hvert intervju. Vakre møter med mennesker som opplever at livet forandrer seg,  Som en av de demente sier: "Jeg fungerer ennå, men jeg kjenner at jeg er på tur en annen vei, og det gjør meg psykisk sliten. Og det er ikke så lurt å være psykisk sliten."

Mange pårørende har hatt store påkjenninger i arbeidet med å støtte et familiemedlem.  Anita, som pleide sin unge demente mor i mange år ,(41 år da sykdommen kom!) opplevde å i sitte i sofaen og lurte på om hun hadde fått slag:
"Hun var 24 år, men kunne verken reise seg eller snakke. Hun registrerte datteren Live Lykke og samboeren Eirik som lekte på golvet. Selv var hun helt lammet. Hjernen var overtent, og hun var komplett utbrent."

Dette er en viktig bok om en sykdom som svært mange av oss vil bli berørt av i løpet av livet. Som pasient sjøl, eller som pårørende. Alle bør ha noen kunnskaper om denne sykdommen, som er regnet som en global trussel.

Ashehoug
2018
164 sider
Bokmål
Leseeksemplar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar