tirsdag 5. juli 2011

Tiden flyr - ferdig med "Grense Jakobselv"

Tilbake igjen etter lang pause. Ferdig med ""Grense Jakobselev" for en stund siden. Fløgstad er som vanlig en kløpper til å skrive, og god å lese. Jeg er ikke så glad i krigshistorie, men dette ble en ny innfallsvinkel til historien både før, under og etter krigen, fra tysk og norsk side. De tyske intellektuelle førkrigsstudentenes måte å se på "underklassene" på, ikke bare jødene , men også sine egne, høyt hevet over andre, er godt beskrevet. Redselen for Sovjetmakten gir stor tro på nazismen, og stor tro på egen makt. Nazisme framfor sosialisme. Så kommer krigen, og nettopp en del av disse havner i høyere stillinger og lever sine liv fremdeles  "høyt hevet", som nazister i "gode stillinger", som herrer over liv og død.  Beskrivelsen av hovedpersonene i denne tiden gir et godt inntrykk av hvordan mange ville kunne tenke - og handle, i en gitt situasjon. Noe som er skremmende. Etterkrigstiden, der vi ser hvordan Tyskland kommer på fote igjen, ikke minst ved bruk av disse sterke, intelligente og kreative menn, er også en tankevekker. Mange fremdeles nazister, men med nye mål,  der de hedres for sin innsats med oppbygging av landet. Makt og ideologi. Sitter igjen med spørsmål om hva som er rett og galt, moralsk eller umoralsk. En bok som gir mange ettertanker - og jeg anbefaler den!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar