fredag 22. juni 2012

Tatiana de Rosney: Huset du elsketEn bok med hendelser fra Paris i  1860-årene. Det pågikk da en stor byfornyelse som førte til at de små gatene med gammel bebyggelse måtte vike plass for brede boulevarder og nye bygninger.  Paris slik vi kjenner den i dag oppsto i løpet av disse åra.

Vi blir kjent med Rose, en dame som snart fyller 60 år. Hun har bodd i en av disse gatene sammen med sin avdøde mann, og hun lovet han før han døde å ta vare på huset, som hadde vært i hans familie i generasjoner.
Rose nekter å flytte, og låser seg inne i huset mens hun skriver brev til sin avdøde mann. Gjennom disse brevene blir vi kjent med Rose gjenneom hele hennes voksne liv. Hun beskriver sitt trasige forhold til datteren, sin sorg over sønnen som døde, om vennskap med naboer og andre som bodde i nærheten. Og det kommer fram hemmeligheter som hun har skjult for alle.

En roman om dagliglivet i Paris, om vennskap på tross av stor aldersforskjell, om sorg og savn, og om det lille menneskes kamp mot overmakten - i dette tilfellet byprefektens byplanlegging.

En liten bok, godt skrevet og fint bygd opp om den standhaftige Rose sin kamp om å beholde huset. Og et fint bidrag til historiekunnskapene om Paris.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar