mandag 23. november 2015

Vegard Sæther: Frontsøstre. Norske kvinner under hakekorset.

Frontsøstre av Vegard Sæther (Innbundet)

Dette er en dokumentar om frontsøstrene: Det er fortellingen om unge idealistiske kvinner  med sykepleiebakgrunn eller annen pleiebakgrunn. Noen av dem ønsket å bruke kunnskapene sine for å hjelpe skadde på lasarettene. Men det er også en fortelling om de som med åpne øyne gikk inn tyskernes vanvittige raseprosjekt, i tråd med nazistenes ideologi, og til og med arbeidet i konsentrasjonsleirene.
Det er navngitte kvinner her, men de fleste som har fortalt sin historie. ønsket å være anonyme. Mange av de som har fortalt sin historie er gamle kvinner, kanskje med ikke like god hukommelse, og kanskje også med nytt syn på hva de holdt på med. Dette kan svekke troverdigheten i utsagnene deres. Og skam og fordømmelse sitter igjen, selv om de fleste ikke har tatt avstand fra at de var i Tyskland og arbeidet for fienden. Men noen har også bebreidet seg selv for uvitenhet og tankeløshet. De levde videre med en livsvarig forakt for seg sjøl. Det var heller ikke uvanlig at de var todelte i forhold til egne følelser. Noe ville de fortelle, noe ville de holde tilbake.

Forfatteren sier selv i et intervju:
"-Når vi ser på motivene frontsøstrene selv oppgir, dukker det opp mye som en ikke hadde forventet. Det er ikke alltid så enkelt at de var drevet av barmhjertighet."
Mange dro også pga at de hadde forelsket seg, andre pga mulighetene til å få en utdanning.Men fra 1937 måtte frontsøstrene avlegge troskapsløfte til føreren, på samme nivå som soldatene.

Boka er også en god dokumentasjon over Hitlers totale grep om det tyske Røde Kors, DRK, som arbeidet etter hans paroler.
Etter krigen kom rettsoppgjøret. Det var den norske eksilregjeringen i London som planla og forberedte sakene. Alle som hadde bistått fienden, skulle dømmes. 16069 saker ble lagt fram, og det var på denne lista DRK- søstrene kom.  229 av de 447 søstrene var medlemmer i NS. Passivt medlemskap og ung alder kunne være formildende omstendigheter. Mange fikk fengselsstraff og satt på Bredtvedt med ulik straffetid. Andre ble ilagt bøter og atter andre slapp fri .
Etter krigen møttes mange av frontsøstrene og frontkjemperne. Her kunne de snakke åpent om det som hadde skjedd. Mange mente fortsatt at de hadde et legitimt motiv i kampen mot kommunismen., eller så brukte de barmhjertig arbeid i Florence Nightingales ånd som motiv for handlingene under krigen.

Boka inneholder mange fakta i form av statistikk og bilder. Og det ligger grundig research bak arbeidet. En interessant bok., som jeg bare har plukket litt fra i denne omtalen.

Cappelen Damm
2015
232 sider
Bokmål
Lest som eBokBib på I-phone

2 kommentarer:

  1. Det hørtes ut som en sterk bok. Det må være mange skjebner i blant dem og vinner som ikke fikk det så lett etter krigen. Som også gjaldt mennene selvfølgelig. Jeg hadde ikke hørt om denne boken men fikk lyst til å lese den.

    SvarSlett
  2. Virker som en interessant bok. Noterer tittelen, fikk lyst til å lese den.

    SvarSlett