mandag 21. mars 2016

Christian Jungersen: Du forsvinner

Om boka: "Mia og Fredrik er et tilsynelatende vellykket par. Hun er lærer og han en høyt ansett leder på en privatskole. Sammen har de sønnen Niklas på 16 år. Under en ferietur på Mallorca begynner Fredrik å oppføre seg merkelig. Etter noen dramatiske hendelser og sykehusbesøk oppdager man at Fredrik har en hjernesvulst. Denne svulsten er en medvirkende årsak til hans endrede oppførsel.
Så oppdages det at den høyt aktede skolelederen har underslått flere millioner kroner. Men er det virkelig Fredrik som er skyldig i dette, eller er det hjerneskaden hans?"

Dette er et skremmende scenario, og vi følger med Mia og Niklas i hverdagen med en hjerneskadet mann som ikke oppfører seg slik som tidligere. Hvordan er det mulig å elske et menneske som du ikke kjenner lenger, som oppfører seg ukotrollert og uforutsigelig i de fleste situasjoner? 
Mias følelser veksler mellom å fortsatt ta vare på å beskytte ekemannen, og å bli lynenede sint og oppgitt. Tenåringen Niklas kjemper også med sine følelser, og forstår verken moren eller farens reaksjoner. De pårørendes reaksjoner kan variere, og det er naturlig at både depresjon og motløshet kan oppstå. Dette er ikke bare en roman om en forferdelig katastrofe for en familie og miljøet rundt,  men også en viktig roman om følgene når slikt skjer. Det blir et stort behov for å snakke med noen som forstår, og det finnes støttegrupper der likesinnede kan møtes, noe som nok vil være positivt for de fleste. Det stilles også spøsmål om en person kan være strafferettslig tilregnelig når det oppstår en hjerneskade, der personligheten og tilregneligheten blir endret. 

Dette er en velskrevet bok der forfatteren klarer å skildre menneskene på en troverdig og gripende måte. Mellom hvert kapitel er det lagt inn illustrasjoner som et tillegg til handlingen, noen som et fint supplement, andre føler jeg er noe overflødig og mindre interessante.

Aschehoug
2006
429 sider
Oversatt av Morten Gaustad
Bokmål

1 kommentar:

  1. For et forferdelig scenario, og hvor grusomt det må være å være den det gjelder eller de nære pårørende.

    SvarSlett