lørdag 20. august 2016

Rune Christiansen: Fraværet av musikk


Dette er en melankolsk roman om refleksjoner rundt døden - og livet. Det handler om en mann som nettopp har mistet faren sin. Han skriver på en bok, opprinnelig en historie om Ridder Lancelot. Etter farens død kommer mange tanker om det som var. Oppveksten med en far som stille var tilstede, uten at de hadde den nære kontakten. Men de kunne lytte til musikk sammen. Nå dukker det opp mange minner,  mange reelle, men mye er også fantasi. Særlig kommer det mye i drømmene hans. Jeg-personen, som kanskje er forfatteren, er gift med M. Vi får aldri mer av navnet. Det samme gjelder sønnen L, på åtte år.
Faren gjorde en gang en oppfinnelse, som førte til at familien brøt opp og flyttet til en bygd langt unna. Dette var samtidig som mannen var ung gutt i brytningsfase, og han fant seg aldri til rette i den nye heimen. Og etter hvert måtte faren gi opp prosjektet, og familien satt nærmest på bar bakke. Dette var en periode som var med og skapte avstand mellom far og sønn.
Faren dukker opp rett som det er, lenge etter at han døde. Det er gjennom disse møtene at mannen klarer å komme nærmere inn på faren, som egentlig har vært fremmed for han.

Christiansen skriver på en stille, reflekterende måte. Mye filosofi ligger bak tankene hans. Han prøver å anskueliggjøre avtstanden mellom far og sønn. Det var ikke en direkte strid, ingen forbitrelse.
"Sannheten er at min ambivalens i forhold til far er en plage som bare tilhører meg, mer som en ufullent affinitet, enn som en misére eller et nag, for det martrer meg ikke, dette som jo skal fortsette å være uforløst i all tid, som en begredelig, og sikkert toskete, fatalitet."
 Nå er fellesskapet gjennm musikken borte. Han har tatt farvel med faren tusen ganger, og vil nok fortsette å ta farvel. En sterk, varm og følelsesladet bok om tapet av en far, og tida etterpå som fører til at han på mange måter har kommet nærmere ham. Og nå ønsker han å overføre noen av de gode minnene til sønnen. 
En bok jeg gjerne anbefaler å lese.

Marianne har også lest boka.

Oktober forlag
2007
204 sider
Bokmål
Lånt på biblioteket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar