lørdag 6. mai 2017

Chimamanda Ngozi Adichie: Kjære ljeawele (essay)"Et feministisk manifest fra en av vår tids viktigste og modigste stemmer. Basert på sin erfaring fra Nigeria og USA, definerer Chimamanda Ngozi Adichie i Kjære Ijeawele femten forslag til en feministisk oppdragelse av et barn. Forslagene belyser en allmenn idé om likeverd, respekt og selvstendighet på tvers av kulturelle og geografiske grenser. Chimamanda Ngozi Adichie er en prisvinnende forfatter som er bosatt i både Nigeria og USA. Tekstene hennes er blitt oversatt til 30 språk, og er blitt trykket i en rekke publikasjoner. Gyldendal har utgitt flere av hennes romaner, og senest essayet Vi burde alle være feminister (2015)"

Jeg har lest et par romaner av denne spennende forfatteren, og liker det jeg leser. Denne gangen er det et feministisk manifest hun presenterer.  Ut fra egen erfaring gir hun gode råd om hvordan en kan oppdra barna til likeverdighet.  Det gjelder i skolegang, utdanning og ikke minst i hjemmet. Det er der en må starte. Hun er opptatt av at gutter og jenter skal oppdras til respekt og likeverd, ingen skal ha større fortrinn enn den andre. Mye av det hun tar for seg er mindre aktuelt i vårt land, da vi har kommet godt i gang med likestilling., sjøl om jeg ser at det faktisk ikke stemmer i alle sammenhenger. 
Forfatteren er opptatt av at barna skal lære seg å lese, ikke bare skolebøker. Hun mener at skjønnlitteratur gir viktig informasjon. Kunnskap er makt.

Boka er kort, lettlest og personlig. Et viktig tilskudd til litteraturen fra en uredd, modig kvinne. Det er dette som skinner i gjennom i romanene hennes også, hun står for åpenhet og mot

Gyldendal
2017
58 sider
Oversatt av Hilde Rød-Larsen
Lest som eBokBib


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar