søndag 21. mai 2017

Stein Stugu: Du har sparken! (Faktabok - systemanalyse)

Du har sparken! - 
   Stein Stugu
I denne boka tar Stein Stugu for seg amerikaniseringen av norsk arbeidsliv, gjennom innføringen av HR. (Human Resources ). Denne ideologien er på full fart på vei inn i arbeidslivet, og  fagbevegelsen står foran en stor utfordring. I Norge har vi en sterk fagbevegelse, og en Arbeidsmiljølov som styrer lønns- og arbeidsvilkår.  John Thomas Suhr, avdelingleder i Oslo/Akershus Handel og kontor har uttalt følgende:

 «Ukritisk bruk av HR bidrar til å sette arbeidsfolk opp mot hverandre. Stugus bok er nødvendig lesning for dem som ønsker en sterk fagbevegelse i Norge. Dessuten bør den på pensum for alle som studerer HR.»

Stugu mener at norsk arbeidsliv står ved et veiskille, der HR er en av retningene. Denne retningen bør en avstå å følge hvis en ønsker å opprettholde en velfungerende fagbevegelse.
Med erfaringer fra 40 års abeid i industri og fagbevegelse, mener han at det kreves engasjement og makt nedenfra gjennom diskusjon hvis en ønsker å unngå den utviklingen som skjer i USA. Stugu påpeker at ikke all HR er dårlig, men det er viktig at lederne på toppen ser de ansatte i organisasjonen. Nyliberalismens menneskesyn er preget av egoisme. Økt eiermakt, elitisme og forakt for folk flest er blitt et ideal innenfor HR. (En av de fremste ideologiske fanebærere av dette menneskesynet er Ayn Rand, som er blitt guru for mange politikere nå for tida, også norske Frp-ere. (bloggerens kommentar))
Men i Norge er de aller fleste foreløbig opptatt av fellesskap og rettferdighet, og dette er noe norsk arbeidsliv fortsatt må kjempe for. Forfatteren mener at det er viktig med skolering i HR-ledelse, slik at alle i en bedrift blir klar over hvilke planer bedriften har for å gjennomføre denne nye ideologien. Det må fremdeles være riktig at vi har kollektive avtaler og lønnsforhandlinger, ikke et ledelsessystem som behandler de ansatte kun som enkeltpersoner.
Stugu mener videre at outsourcing av viktige oppgaver undergraver de kollektive ordningene på en arbeidsplass, og balansen i den norske arbeidslivsmodellen undergraves.
Dette er en interessant bok om nye retninger innenfor arbeidslivet i framtida, og en viktig bok for de som ikke ønsker amerikanisering av norsk arbeidsliv. 
Boka er godt oppbygd, med en samling av viktige ord og begreper og et sammendrag i begynnelsen, og godt definerte kapitler deretter.

Manifest
2017
245 sider
Leseeksemplar

3 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 2. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett