mandag 4. desember 2017

Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingedøme til statsmakt i Noreg(Historiebok)
Frå forlaget:
"Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 presenterer den nye forskinga som har kome om framveksten av høvding- og kongemakt i jernalderen, og om statsutviklinga frå slutten av vikingtida og fram til ca. 1350. Eit sentralt spørsmål er når Noreg vart ein stat, og om vi i det heile teke kan snakke om stat før 1350. Perspektivet er heile tida Noreg sett i lys av ei europeisk utvikling, samstundes som det særnorske får rikeleg plass.
Boka søkjer langt meir enn tidlegare framstillingar å foreine ulike fagtradisjonar, som arkeologi, stadnamnforsking, numismatikk, tradisjonell institusjonshistorie og historisk rettsantropologi. Målet er å gi fleire og ulike svar på kva som skapte politisk makt i romartida, folkevandringstida, vikingtida og mellomalderen. Kvifor har nokre meint at jernalderen og mellomalderen førte med seg sterk politisk maktoppbygging rundt konge og aristokrati, og etter kvart kyrkja, med sterke tendensar til stat? Kvifor har andre i staden skildra kongar på 1200-talet som ikkje mykje mektigare enn andre menn av aristokratiet, i eit samfunn der feidar var spelereglane i politikken?
Boka er tverrfagleg og er skrive av ein arkeolog og ein historikar i lag, og gir per i dag den mest omfattande oppdateringa av forskinga innanfor eit sentralt tema i norsk historie."

Denne boka er skrevet av min datter Eirin og historikeren Knut Dørum. Eirin er arkeolog, og har skrevet flere bøker, i samarbeid med andre og alene. Jeg har lest boka som et oppslagverk i den historiske perioden fra 200 til 1350, ikke lest side for side. Boka er først og fremst retta mot de som studerer historie og tilsvarende fag, men er interessant for alle som liker å lese historie. I denne boka kommer det fram nye tanker om sammenhengene i det som har skjedd, ikke minst sett ut fra et "tverrfaglig" synspunkt.

Jeg er veldig stolt over det hun gjør, og ikke minst at hun klarer å gjennomføre slike store prosjekt i en ellers strabasiøs hverdag. Nå har hun akkurat levert manus til en bok om Arendal, også skrevet sammen med Knut Dørum. I tillegg skriver hun personlig stoff, som blant anna dikt, som kanskje kommer på trykk en dag?


Cappelen Damm
2017
356 sider
Nynorsk
Gave fra forfatterne

2 kommentarer:

  1. Gratulerer, med datteren som er få flink. Jeg er veldig glad i historie og liker å lese om det. Har undervist i kunsthistorie i vgskole og synes det er morsomt å følge med på hva som skjer.
    Ellers leker viking, sammen med noen venner om sommeren med vikingebåten vår Olav Kvite, lørdag hadde vi vinterblot, med rakfisk og full kostyme. Moro!

    SvarSlett
  2. Gratulerer. Det hørtes ut som et fantastisk prosjekt. Jeg liker å lære om denne perioden, så det kunne nok være en bok jeg også vil slå opp i.
    Ha en riktig fin adventssøndag, Åslaug

    SvarSlett