fredag 19. august 2022

Claire Keegan: Små ting som dette (Roman) 2021Det er jul i den lille irske byen New Ross, og kullhandleren Bill Furlong har det travelt med årets siste leveranser. Hjemme forbereder han høytiden med kona og de fem døtrene. Aller siste tur, på selve julaften, går til byens nonnekloster. Her møter Bill et menneske som virvler opp hans egen fortid, og som stiller ham overfor et moralsk dilemma. Skal han sikre seg og familien, eller lytte til sin egen samvittighet? 

Dette er andre boka jeg har lest av Claire Keegan, og jeg kjenner at dete bekjentskapet er jeg glad for!

Bill Furlong har arbeidet seg opp fra ingenting. Moren var en ung jente som jobbet hos en velstående protestantisk kvinne, Mrs Wilson, faren har han aldri visst hvem var. Moren og han ble tatt vare på av Mrs.Wilson, som ikke hadde egne barn. Men på skolen ble han mobbet og hundset, men trass i dete klarte han seg godt, og han dveler ikke ved fortida. Da han møter vakre Eileen, gifter de seg og får fem døtre. Han jobber hardt, og de lever etter forholdene godt, så lenge en holder seg til eget liv og ikke bryr seg med hva andre gjør. 

I byen er klosteret velkjent, og mange jenter og kvinner får arbeide der i Magdalena-vaskeriet. Men de har liten frihet, er mer eller mindre innestengt og behandlet hardt av nonnene. Furlong opplever å se disse forholdene, og blir påmint sin barndom. Hans samvittighet sier at han må gjøre noe, men han kjenner også holdningene til sin kone. 
 
En sterk historie om medmenneskelighet og mot. Godt skrevet, mørk og melankolsk. En roman som setter seg fast, og jeg måtte lese mer om disse vaskeriene, som har eksistert fram til 1996 i Irland. Fra 1922 ble rundt 10000 irske kvinner tvunget til å gjøre gratis arbeid i disse vaskeriene, drevet av nonner. Vaskerien ble brukt som alternativer for jenter som var husløse eller skulket skolen. Jentene ble kalt "falne kvinner". De fikk aldri skolegang, jobbet dag og natt.

Aschehoug
2021
102 sider
Oversatt av Meret Alfsen
Lånt på biblioteket
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar