mandag 21. januar 2019

Timothy Snyder: Veien til ufrihet . Russland - Europa - Amerika.(Sakprosa)

Veien til ufrihet
Timothy David Snyder er en amerikansk professor i historie, mest kjent for boken "Dødsmarkene, Europa mellom Hitler og Stalin". I 2017 kom boka "Om tyrrani. 20 ting vi kan lære av 20.århundre." Og nå denne, "Veien til ufrihet."

Denne boka ble mitt lesestoff i sola på en ukes ferie på Gran Canaria. Og det ble sterke saker. Jeg ble helt slått ut, og føler meg så bitteliten i en verden som skremmer meg. Det er ikke ofte en historiebok blir så spennende og uhyggelig som en thriller, men denne ble faktisk slik. Snyder viser hvordan demokratiet etter hvert uthules og avkreftes. Og viser hvordan Russland og politikken der har stor innflytelse og påvirkning på den vestlige verden i dag. 
Det er umulig å omtale  en slik bok kort, slik at innholdet rettferdiggjøres. Snyder har gitt oss en  vurdering av en ny verden der populisme og autoritære styresett har oppstått på nytt, og sprer seg raskt.
Jeg velger bare å ta fram et par utdrag, som sier mye om dette.
Boken starter med å redegjøre for Putins store ideal, fascisten Ivan Ilyin. Til trass for at Russland styres av søkkrike oligarker, opprettholdes myten om nasjonens fortid. Gamle motsetninger mellom tsarriket og kommunistene oppheves, og det oppstår en romantisert fiksjon der all russisk maktutøvelse er selvforsvar mot en truende verden. Russlands politiske mål er å knuse EU og den vestlige verden. Dette utspiller seg på mange måter. Ved f.eks rekruttering av europeiske ledere og partier som kan fremme Russlands  interesser. Å få Europa til å gå i oppløsning ved mistillit via TV og digitale medier. Å få rekruttert nasjonalistiske og fascistiske ektremister, og ved oppmuntring til separatisme av ulike slag. Når ulikhetene blir for store, brukes seksualitet som pressmiddel. Russland er heteroseksualistenes beskytter. Obama ble blant anna beskylt for å starte den kalde krigen på grunn av Russlands kamp mot sodomi.

Russlands evighetspolitikk går tusen år tilbake, til Valdemar av Kyiev. Da ble Ukraina og Russland ett folk. (Ca 1000 år siden). Putin bruker dette bevisst i sin politikk. En sjelig enhet mellom folket må bevares. Overgrep mot Ukraina er derfor godkjent ifølge russisk politikk.

Videre bruker forfatteren tid på å vise hvordan Donald Trump er russernes mann, en brikke i et langvarig spill. De søkkrike kumpanene Putin og Trump har holdet det gående med samarbeid i mange år, og allerede på nittitallet kjøpte og solgte russiske gangstere leiligheter i Trump Towers, og korrupsjonen blomstret. Uten russiske penger hadde ikke Trump hatt en cent, skriver Snyder. Mange andre vestlige politiker er nevnt i lignende forhold. Og ikke minst vises det til hvordan Russland trekker i trådene i forhold til Brexit.

Alt i alt viser Snyder hvor lett det er i vår teknologiske tidsalder å manipulere en godtroende verden, der fiksjon og fakta blandes, og usannheter blir ledd bort av godtroende politikere.
Denne boka  ble en rystende opplevelse for meg, da jeg fikk befestet mine antakelser og redsler om en verden som er på nedtur når det gjeder demokrati og medmenneskelighet. Med andre ord en ufri verden. 
Anbefales for de som ønsker å sette seg inn i hva som skjer i storpolitikken for tida. Snyder har selvfølgelig sine egne teorier, men som historiker dokumenterer han det han skriver om. Uansett en bok som er verdt å lese.

Press forlag
2018
359 sider
Oversatt av John Grande
Lest som eBokBib

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar