onsdag 16. juni 2021

Lene Ask: O bli hos meg (Tegneserie, intervju av misjonærbarn)


 Lene Ask har intervjuet et knippe tidligere misjonærbarn om deres oppvekst. Denne dokumentaren, i tegneserieform, slår ekstra hardt, da det er barnas stemmer som kommer fram. Sterke stemmer fra en barndom styrt av misjonærorganisajonene. Som et av barne sier: "De burde ikke kalle oss misjonærbarn, for vi var veldig lite sammen med misjonærene, foreldrene våre. Vi er født inn i organisasjonen, vi ble oppfostret i organisasjonen. Organisasjonen bestemte alt. Hvor vi bodde og hva vi gjorde. Både på skolen og i fritiden."

Boka inneholder historiske fakta om Norsk misjonshistorie , der den første misjonærorganisasjonen ble stiftet i 1842. Det ble en folkebevegelse i Norge. I 1940 fantes det 4500 misjonsforeninger over hele landet, og 112 500 medlemmer var registrert.

Misjonærbarna ble sendt lange veier på inetrnatskoler, og møtte foreldrene ofte bare et par ganger i året. I noen tilfelle ble det flere år før de traff foreldrene igjen. Mange ble sendt hjem til Norge for å gå på skoler, og bodde delvis i fosterhjem eller på internat. I ettertid visser det seg at flere av barna ble utsatt for overgrep på noen av institusjonene. For mange førte dette til store psykiske problemer, og mange fikk vansker med å knytte seg til andre mennesker senere i livet.  Først på 2000-tallet ble det tatt tak i denne saka, som er en skamplett. I 2009 ble det sendt ut spørreskjema til misjonærbarna om hvordan de hadde opplevd oppveksten og tida uten foreldrene.  23 % av de som svarte oppga at de hadde opplevd ulik grad av omsorgssvikt og krenkende opplevelser.  

Sjøl om misjonærorganisasjonene nå har erkjent et moralsk ansvar for situasjonen for disse barna, vedkjenner de seg ikke et rettslig erstatningsansvar.

En gripende bok. Tegneserierutene som følger fortellingene til de som blir intervjuet er i svart-hvitt. Rutene som skildrer den offisielle misjonshistorien, er i farger. Dette er nok gjennomtenkt, da gapet mellom organisasjonenes lykke-fortellinger og barnas relle liv er stort.


NO Comprendo Press
2021
Tekst og tegninger av Lene Ask
LÅnt på biblioteket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar