lørdag 28. mai 2022

Ronald Grini: Krigsdagboka (krigen sett med barnøyne)Fra bokas bakside: "Den 9. april 1940 var Ronald Grini sju år gammel. I august 1941, rett etter at han hadde fylt ni år, begynte Ronald å føre dagbok. Det fortsatte han med til freden kom. I dag er Ronald Grini 89 år gammel, og i Krigsdagboka leser og kommenterer han notatene fra barndommen. Hva kaller dagboka frem av minner fra krigsårene? Hva forteller den om å være barn under krigen? Og hvordan har erfaringene fra disse årene preget livet hans siden? I krigsdagboka til Ronald Grini møter vi ordene og erfaringene til et lite barn, skrevet ned mens alt skjedde. Våren 1940 opplevde Ronald bombingen av Kjeller flyplass. Senere var han øyenvitne til flyangrep og sabotasje aksjoner. Samtidig var han en vanlig smågutt som lekte med kamerater, gledet seg til jul og registrerte foreldrenes og storfamiliens liv. Hvilke skygger kaster krigen over livet som barn? Og hvordan husker vi krigen i dag? Krigsdagboka er et unikt bidrag til litteraturen om krigen i Norge, og en særpreget refleksjon over barndom, aldring, minner og krigserfaringer. "

Interessant lita bok. Så fint at en slik dagbok er blitt gjemt, og nå blir offentliggjort. Dagboka handler om hverdager, lek og familie. De fleste dagene er lite dramatiske, mens andre får hendelser som forfatteren aldri har glemt. Flyalarm, bombeangrep, sabotasje, rykter og forbud. Litt forsiktighet i beskrivelser av noen hendinger, der den lille gutten aner at han ikke må utlevere for mye , 

Boka starter med bakgrunnsinformasjon om hvor familien bodde før og under krigsårene. Han starter å skrive dagboka høsten 1941. Dagbøkene er med på å fremkalle minner Grini mener ville vært borte uten. Hverdagsminner, men også minner om mangel på radio, men likevel  funn av nyhetsbrev fra London, om attentat mot ei bru på Bryn, om slipp av miner fra allierte fly i Oslofjorden. Innimellom vanlige hendelser skriver han at "de tyske flya brummer og hummer ute nå så det er reine tordenværet." 

En hendelse glemmer han ikke så lett. Det var i november 1943. Amerikanerene bombet mot Kjeller flyplass, og private hus ble også tatt, blant annet sorenskriverens, der et ungt par skulle vies. Brudkommen ble drept, men de andre naboene overlevde. Etter dette gikk han i konstant uro for nye bombeangrep. Og da skriver han noen tekster, utenom dagboka, blant anna med tittelen Dødens demoner, et sterkt innslag om død. 

Som sagt, interessant lesning, der forfatteren har lagt til den voksnes kommentarer om hendelser fra krigsårene, om familie og venner.  Forlaget Press
2022
195 sider
Lånt på bibloteket


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar